Parafia| Diecezja | Miasto | Położenie | Gmina Tuliszków |Tuliszków z lotu ptaka |

Menu główne
Strona główna
Patron parafii
Duszpasterze
Nabożeństwa
Rok liturgiczny
Cmentarz

Informator
Aktualności
Nasz kościół
Służba Liturgiczna
Chór
Archiwum
Katalog stron
Rok Pański 2017 - Aktualności
31 12. 2017 Uroczystość Świętej Rodziny - Błogosławieństwo dzieci
Na kartach Biblii wielokrotnie czytamy, że błogosławieństwo ma ogromną moc. Bóg obiecuje, że będzie błogosławił tobie i twoim dzieciom. Gest błogosławieństwa to wypowiedzenie dobrego życzenia. Rodzice błogosławią dzieci w czasie chrztu i przed przyjęciem sakramentu małżeństwa. Błogosławienie dzieci przez rodziców to wyraz miłości i niezwykłej troski. Wypowiedziane błogosławieństwo i nakreślenie znaku krzyża na czole dziecka to gest pełen mocy, a także przebaczenia. Tym, który błogosławi jest Bóg, a Jego błogosławieństwo zawsze budzi życie. Zachęcamy drogich rodziców do tej pięknej praktyki błogosławienia swoich dzieci przed wyjściem z domu. Błogosławieństwo na drogę w postaci uczynionego krzyżyka i wypowiedziane z wiarą słowo Z Panem Bogiem to nie tylko powrót do tradycji, ale także powierzenie dziecka Jego opiece. W niedzielę 31 grudnia w naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa.
Na mszy świętej o godz. 11.00 naszą świątynie wypełniły rodziny z dziećmi, ksiądz proboszcz tradycyjnie udzielił im specjalnego błogosławieństwa.
Natomiast na mszy świętej o godz. 9.20 odśpiewaliśmy suplikacje przepraszając dobrego Boga za to co było złe w kończącym się roku 2017.

Zakończenie Adwentu
W IV Niedzielę Adwentu na mszy św. o godz. 11.oo odbyło się losowanie nagród za uczestnictwo w Roratach.

Czekam na Ciebie, Jezu mój mały

Adwent (z łac. adventus - przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym.
Pierwsze ślady obchodzenia Adwentu spotykamy w IV w. między innymi w liturgii galijskiej i hiszpańskiej. Z pewnością Adwent nie istniał, dopóki nie ustalono stałej daty świąt Narodzenia Pańskiego. Została ona wyznaczona dopiero w II połowie IV wieku. W Hiszpanii pierwsze wzmianki o przygotowaniu do obchodu Narodzenia Pańskiego (choć nie jest ono określane mianem Adwentu) pochodzą z roku 380. Kanon 4 synodu w Saragossie, który odbył się w tym roku, poleca wiernym, aby od dnia 17 grudnia do Epifanii (6 stycznia) gorliwie gromadzili się w kościele, nie opuszczając ani jednego dnia. W tradycji gallikańskiej Adwent miał charakter pokutny i ascetyczny (post, abstynencja, skupienie), co wspomina św. Hilary (+ 367). W V w. biskup Tours, Perpetuus, wprowadził w Galii obowiązek postu w poniedziałki, środy i piątki w okresie trzech tygodni od dnia św. Marcina (11 listopada) do Narodzenia Pańskiego. W Rzymie okres przygotowania do Narodzenia Pańskiego został wprowadzony dopiero w drugiej połowie VI wieku. Adwent miał tu charakter liturgicznego przygotowania na radosne święta Narodzenia Pańskiego, ze śpiewem Alleluja, Te Deum laudamus, z odpowiednim doborem czytań i formularzy, bez praktyk pokutnych. Od czasów św. Grzegorza Wielkiego (590-604) Adwent w Rzymie obejmował już 4 tygodnie. Był to czas bezpośredniego, liturgicznego przygotowania na obchód pamiątki historycznego przyjścia Chrystusa. Na początku IX w. Adwent nabiera także charakteru eschatologicznego - staje się czasem przygotowania na ostateczne przyjście Chrystusa. W wyniku połączenia tradycji gallikańskiej i rzymskiej ukształtował się Adwent, jaki przeżywamy do dziś - liturgicznie rzymski, a ascetycznie gallikański (kolor fioletowy, bez Gloria). Formę tę rozpowszechniały klasztory benedyktyńskie i cysterskie. W XIII w. znana ona była już w całym Kościele, do czego przyczyniły się nowe zakony, zwłaszcza franciszkanie.
za: Brewiarz.pl
28 11    80 rocznica zbudowania Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie
    W historię naszego tuliszkowskiego wzgórza 28 XI 2017 wpisało się uroczyste świętowanie 80 rocznicy zbudowania naszej szkoły. Rozpoczęliśmy to świętowanie Eucharystią. Nasz kościół, zbudowany w 1450 r. z fundacji kasztelana Zaremby, był świadkiem historii naszego narodu: jego zwycięstw i upadków. W tej świątyni gromadzili się powstańcy z 1863 r., którzy patronują naszej szkole. Oni tutaj się modlili się o odzyskanie wolności, którym przewodził ówczesny proboszcz tej świątyni ks. Teodor Rogoziński. Na tablicy pomnika, który 5 lat temu w 75 rocznicę tej szkoły uroczyście został poświęcony umieszczony jest napis: „ Bojownikom bohaterskich walk 1863/64 na chwałę. O jak słodko i zaszczytnie jest umrzeć za Ojczyznę”. Dzisiaj uczniowie tej szkoły uczą się miłości do Ojczyzny. Podczas eucharystii ks. prałat Stanisław Nowak, proboszcz parafii, poświęcił nowy sztandar szkoły poświęcony powstańcom styczniowym. Wspomniał także tych, którzy tę szkołę tworzyli; nauczycieli, wychowawców rodziców i mieszkańców Tuliszkowa. Po eucharystii została złożona wiązanka kwiatów przy pomniku Powstańców Styczniowych 1863 r., znajdującego się przy szkole na ul. Nortowskiej a następnie uczestnicy wzięli udział w uroczystej akademii w Szkole Podstawowej w Tuliszkowie.13 10 Nabożeństwo fatimskie
    13 października odbyło się w naszej parafii ostatnie w tym roku nabożeństwo Fatimskie. Rozpoczęliśmy je Mszą Świętą, której przewodniczył ks. prałat Stanisław Nowak; następnie przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odmówiliśmy różaniec. Po różańcu odbyła się procesja z Figurą Matki Bożej Fatimskiej. Liturgia ta zgromadziła ponad 500 osób dzieci młodzieży i dorosłych. Cieszy fakt, że orędzie fatimskie w setną rocznicę Objawień Maryjnych zebrało tylu wiernych naszej Parafii.4 10 2017 Pielgrzymka uczniów klas III Gimnazjum
    4 października odbyła się pielgrzymka uczniów klas III Gimnazjum z całej Włocławskiej Diecezji. Również uczniowie z naszej szkoły w Tuliszkowie, w liczbie ponad 50 osób wzięli udział w tej pielgrzymce wraz z księdzem proboszczem i wikariuszami. Pielgrzymkę rozpoczęliśmy od Grąblina-miejsca objawień Matki Bożej, a następnie udaliśmy się do Bazyliki Licheńskiej, gdzie wysłuchaliśmy katechezy księdza Jakuba Bartczaka, śpiewem chwaliliśmy Pana Boga i uczestniczyliśmy w Eucharystii pod przewodnictwem ks. Biskupa Wiesława Meringa.

1 10 2017 Wizytacja kanoniczna w parafii Tuliszków i uroczystość odpustowa
    Październik to miesiąc poświęcony w sposób szczególny Maryi. Parafia pw. św. Wita w Tuliszkowie w pierwszą niedzielę października obchodzi odpust ku Jej czci. Dzisiejsza uroczystość odpustowa połączona była także z wizytacją kanoniczną JE ks. biskupa Stanisława Gębickiego. Podczas Mszy świętej o godz. 9.00, która rozpoczęła wizytację, do kościoła uroczyście zostały wprowadzone relikwie bł. ks. Michała Sopoćko, a pod koniec następnej, o godz. 10.30 ks. biskup poświęcił domalowane w polichromii tuliszkowskiej świątyni wizerunki świętego o. Pio, bł. Michała Sopoćki a także świętych Hiacynty i Franciszka oraz Łucji w promieniach wirującego słońca. Mszę św. sprawowała Ksiądz prał. Józef Nowak. Dzieci zgromadzone na tej mszy św. otrzymały specjalne błogosławieństwo od ks. biskupa.  W południe uroczystej Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ksiądz biskup. W homilii nawiązując do postaci o. Pio, bł. Michała Sopoćki i dzieci fatimskich powiedział, że w roku, z okazji Jubileuszu 100-lecia Objawień Matki Bożej w Fatimie, gdzie wielokrotnie Maryja prosiła dzieci – Łucję, Franciszka i Hiacyntę o codzienne odmawianie Różańca, polichromia ta wzbogaciła się o upamiętnione na łuku tęczowym, w osobach tych dzieci, tamte wydarzenia. Bł. ks. Michał Sopoćko był spowiednikiem św. Faustyny i wielkim apostołem Bożego Miłosierdzia. Św. o. Pio znany był jako niezmordowany spowiednik, czyli szafarz Bożego Miłosierdzia. Jego umiłowaną modlitwą był Różaniec, o czym tak pisał do swojego kierownika duchowego: W czasie modlitwy różańcowej dusza zdaje się cała zatracać w Bogu. Czas zdaje mi się uciekać szybko i nigdy nie mam go dosyć na modlitwę. Ks. biskup powiedział także, że w miesiącu październiku, podczas którego gromadzić się będziemy w naszych świątyniach na nabożeństwach różańcowych, piękna polichromia tej świątyni pomagać będzie w rozważaniu tajemnic różańcowych, przybliżających modlącym się tu treść Ewangelii Chrystusowej.
W parafii tuliszkowskiej bardzo dynamicznie szerzy się kult Bożego Miłosierdzia. Na każdej Mszy św. głoszone jest Słowo Boże poświęcone Orędziu Bożego Miłosierdzia. Codziennie przed Mszą św. odprawiane jest nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. O godz. 15.00 codziennie odzywa się z wieży kościoła pieśń Jezu ufam Tobie. Każdego dnia przed Mszą św. jest okazja do spowiedzi. Każdego 13 dnia miesiąca wierni gromadzą się na różańcu i procesji fatimskiej.
Liturgię całej niedzieli przygotowali parafialni ceremoniarze, a asystę utworzyła duża grupa ministrantów. Mszę św. uświetniła miejscowa orkiestra i parafialny chór. Po Eucharystii nastąpiło uroczyste przeniesienie relikwii bł. ks. Michała Sopoćko obok relikwii św. s. Faustyny Kowalskiej. Po Eucharystii odbyła się wokół kościoła uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem, w czasie której wierni modlili się rozważając bolesne tajemnice Różańca Świętego.


  W godzinie miłosierdzia na cmentarzu odmówiona została Koronka w intencji zmarłych parafian. Ksiądz biskup podkreślał jak bardzo ważna jest modlitwa za tych, których już nie ma pośród nas, a którzy czekają na naszą modlitwę. Parafianie z Tuliszkowa rozpoczęli różańcowy miesiąc oddając się z całą ufnością w opiekę Matce Boskiej. Nicola23 09 2017 Pielgrzymka do Częstochowy
    W sobotę, 23 września 2017 roku, prawie trzy zapełnione wiernymi z parafii św. Wita w Tuliszkowie autokary wyruszyły na pielgrzymkę do Częstochowy. Wśród pielgrzymów znaleźli się zarówno starsi jak i młodzież. Na Jasną Górę dotarliśmy po dziewiątej rano. Można było w wolnym czasie przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania, którego udzielali ojcowie paulini. O 11.00 odbyła się uroczysta Eucharystia dla pielgrzymów w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Tuliszków był jedną z wielu grup, które w liturgiczne wspomnienie św. ojca Pio przybyła przed oblicze Czarnej Madonny. O godzinie piętnastej grupa uczestniczyła w nabożeństwie Drogi Krzyżowej na wałach jasnogórskich. Rozważania do poszczególnych stacji nawiązywały do codziennego życia każdego z nas. Wróciliśmy z Częstochowy w godzinach wieczornych.   opr. Nicola3 09 2017 Poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych
    W niedzielę, 3 września w czasie Mszy św. o godz. 11.00 ks. prał. Józef Nowak pobłogosławił tornistry i przybory szkolne dzieciom rozpoczynającym nowy rok szkolny:
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, pobłogosław przybory szkolne, pobłogosław tych, którzy będą nimi się posługiwać, wzrastając w mądrości i w wierze, spełnij to, czego pragną i daj im radość z oczekiwanych wyników i duchowego wzrostu. Napełnij ich serca światłem Ducha Świętego i umocnij na drodze wiary. Prosimy Cie o to przez Chrystusa, Pana naszego.Amen Na koniec Mszy św. udzielił specjalnego błogosławieństwa:
Panie Jezu Chryste, Ty wielką miłością otaczałeś dzieci i błogosławiłeś je. Ty powiedziałeś: „Kto przyjmuje jedno z dzieci, Mnie przyjmuje”. Prosimy Cię, błogosław naszym dzieciom i oświeć ich umysły, wzmocnij wolę, aby zawsze szli drogą Twoich przykazań. Niech wzrastają w latach, mądrości i Twojej łasce, niech odważnie wyznają wiarę w Ciebie i niech Ciebie miłują ponad wszystko. Broń ich od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa, by z czystym sumieniem zdążali do Twojego królestwa. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Wszystkim pierwszoklasistom życzymy: by pilnie uczyli się zdobywając jak najwięcej wiedzy, mieli wielu kolegów i koleżanek, pokochali swoją szkołę, poznawali życie i działalność Pana Jezusa, pogłębiali swoją wiarę oraz błogosławieństwa Bożego na każdy dzień nauki w szkole.  27 Pielgrzymka na Jasną Górę 2017
    W tym roku ci, którzy wzięli sobie do serca naukę, by “iść i głosić”, wyruszyli na 27. pieszą pielgrzymkę diecezji włocławskiej do Częstochowy. Dla ponad stuosobowej grupy Tuliszkowian, która wzięła udział w prowadzonej przez księdza biskupa Stanisława Gębickiego inauguracyjnej mszy świętej w kościele pw św. Barbary w Turku, droga rozpoczęła się ósmego sierpnia- w ciepły wtorkowy poranek. Mimo, że wiele osób nie zdecydowało się pozostać na szlaku, a pogoda z całą pewnością nie ułatwiała nikomu maszerowania, ponad pięćdziesięciu śmiałków z Tuliszkowa (głównie ze wspólnoty Emmanuel), z Bogiem w sercu i uśmiechem na ustach, pokonało całą trasę.
Sześciodniowe rekolekcje w drodze były dla nas okazją do częstych refleksji na trudne tematy, ale przede wszystkim czasem poświęconym dla Boga i drugiego człowieka. To właśnie w takich, często trudnych, warunkach: wspólnota się umacnia! Codzienna Eucharystia, liczne poruszające konferencje, pieśni i tańce którymi można uwielbiać Pana, ale nawet zwykły uśmiech, którym zostaliśmy obdarzeni przez równie zmęczonego brata lub siostrę- to wszystko pomagało; umacniało wiarę; dawało nadzieję.
Pątniczy szlak jest bardzo specyficznym miejscem. Niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy zmęczeni czy zdenerwowani, niesiemy pomoc, uśmiech, lub słowo modlitwy każdemu! Oczyszczamy w ten sposób swoje serce i wypełniamy naukę, którą przekazał nam Chrystus.
To nie droga jest trudnością. Możemy iść, znosić ból, chować w sercu intencje- i nic. Tak naprawdę to trudności są drogą. Bo to one nas wszystkiego uczą. Na tym polega pielgrzymka. Chwała Panu!
Nikola


19 08 2017 Gminno - Parafialne Dożynki
    W Polską tradycję bardzo mocno wpisane jest coroczne dziękczynienie za zbiory czyli Dożynki. W naszej parafii 19 sierpnia we wsi Ogorzelczyn, odbyły się Gminno- Parafialne Dożynki, podczas których rolnicy, władze samorządowe oraz parafianie dziękowali Bogu za tegoroczne żniwa. Uroczyste świętowanie o godz. 16.30 rozpoczął korowód dożynkowy, po którym nastąpił centralny punkt uroczystości czyli msza święta dziękczynna za zbiory, sprawowana przez proboszcza parafii Tuliszków, księdza prałata Stanisława Nowaka. Podczas mszy świętej został poświęcony nowo nabyty przez druhów strażaków samochód pożarniczy. Po Eucharystii rozstrzygnięty został konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, Który wygrała wieś Ogorzelczyn, która w swoim wieńcu umieściła wizerunek Świętej Rodziny. Wszystkim rolnikom na kolejny rok ciężkiej pracy Szczęść Boże.8 08 2017   27 Pielgrzymka na Jasną Górę
    We wtorek 8 sierpnia po raz 27 wyruszyła Piesza Pielgrzymka Turecka a razem z nią nasi parafianie w liczbie ok. 70 osób, wraz z duszpasterzami, na czele z proboszczem, księdzem prałatem Stanisławem Nowakiem. W tym roku nasz wikariusz, ksiądz Rafał Marczewski pełni funkcję ojca duchownego pielgrzymki Wszystkich parafian prosimy o modlitwę w naszej intencji i już dzisiaj zapewniamy, że również przez cały czas trwania pielgrzymki otaczamy Was naszą modlitwą.1 07 2017 Zmiany personalne w parafii
    Z dniem 1 lipca 2017r. decyzją ks. bp. Ordynariusza, neoprezbiter - ks Piotr Sowała został skierowany do pracy w naszej parafii. Życzymy Mu owocnej pracy w naszej wspólnocie parafialnej.Zmiany personalne w parafii
    Z dniem 1 lipca 2017r. decyzją ks. bp. Ordynariusza, ks Marcin Sadownik został skierowany do pracy w parafii Wniebowzięcia NMP w Lipnie. Ks. Marcin pracował w naszej parafii przez ostatnie 8 lat. Za Jego bardzo gorliwą pracę (szczególnie z młodzieżą) serdecznie dziekujemy. Bóg zapłać.Studia na WydzialeTeologicznym UMK15 06 2017 Boże Ciało
    15 czerwca w uroczystość Bożego Ciała po mszy świętej o godz. 11.00 odprawionej w int. parafian rozpoczęła się procesja do 4 ołtarzy. Dzieci klas czwartych obchodziły komunię rocznicową. W tym roku po raz pierwszy brała udział w procesji orkiestra dęta. Wierni licznie zgromadzeni na tej uroczystości jak i OSP brali czynny udział w procesji niosą feretrony, chorągwie, baldachim. Duża grupa dzieci sypała kwiaty. Przy ostatnim ołtarzu Ks. Proboszcz zachęcał wiernych do dawania świadectwa swojej wiary przez częste korzystanie z sakramentów świętych, czynny udział w niedzielnej Mszy świętej oraz o życie wypełnione miłością w naszych rodzinach. Na zakończenie procesji udzielił błogosławieństwa na cztery strony świata.Czerwiec 2017 Odnowiona kapliczka przy plebani
    Przy plebani w Tuliszkowie na rozstaju dróg znajduje się kapliczka Matki Bożej Niepokalanie Poczętej ufundowanej w 1891 r. przez parafian w 25 rocznicę święceń kapłańskich ówczesnemu proboszczowi Ks. Kanonikowi Maksymilianowi Ostrzyckiemu za jego gorliwą pracę duszpasterską i rozbudowę tutejszej świątyni. Kapliczka wykonana z piaskowca została odnowiona tego roku.13 06 2017 Procesja Fatimska
    13 czerwca na osiedlu Jana Pawła II przy pomniku św. Jana Pawła zgromadziła się o godz. 20.00 nasza parafialna wspólnota na nabożeństwie fatimskim. Ks. proboszcz wspominając wydarzenie sprzed 100 lat zachęcał wiernych, aby wypełniali prośbę Matki Bożej o codziennym różańcu. Dorośli tego dnia prowadzili rozważania różańcowe i odmawiali różaniec idąc ulicami w kierunku naszej świątyni. Zakończyliśmy to spotkanie Apelem Jasnogórskim.Miesiąc maj przy kapliczkach 2017
    Maj należy do najpiękniejszych i najbardziej lubianych miesięcy roku; wszystkich urzeka wówczas piękno przyrody - śpiew ptaków, błyszcząca w słońcu soczysta zieleń traw i pierwsze kwiaty. W Kościele te dni są czasem szczególnej pamięci o Matce Bożej. Jej czciciele gromadzą się wówczas w kościołach, przy figurach i kapliczkach przydrożnych, aby śpiewać powstałą już w XII wieku Litanię Loretańską. W Tarnowej, Ogorzelczynie, Wymysłowie, Niwach, Sarbicku, Kiszewach , Nowym świecie, Krępie, Grabowcu oraz w Gadowskich Holendrach były odprawione msze św. w intencji mieszkańców połączone z nabożeństwem majowym. Gromadziły się dzieci, młodzież jak i dorośli.13 05 2017 Uroczystość Matki Bożej Fatimskiej
    W sobotę 13 maja 2017 r. rozpoczęliśmy jubileusz 100 rocz. objawień w Fatimie. Na Placu Wolności przy pomniku św. Jana Pawła II o godz. 17.00 zebrały się dzieci wraz z rodzicami, młodzież i dorośli. Na początku ks. proboszcz poświęcił różańce dzieciom komunijnym. W drodze do świątyni dzieci komunijne niosły figurę Matki Bożej Fatimskiej a wszyscy odmawiali różaniec. Podczas mszy św. ks. proboszcz między innymi powiedział: Gdy sto lat temu w Fatimie trojgu dzieciom ukazała się Piękna Pani z Nieba, przyszła, by przede wszystkim przypomnieć, że Bóg troszczy się o świat. Bóg troszczy się o każdego człowieka. Ponieważ ludzie o tej czułej miłości Boga zapomnieli, posłał Matkę. To nie jest przypadek, że o miłości Boga przypomina Matka. Matka jest symbolem miłości dla wszystkich ludzi. Matka, to po prostu miłość. Maryja, przychodząc do dzieci w Fatimie, przypomina nam wszystkim, że Bóg nas widzi, kocha i martwi się o nas. Boga niepokoi jakość relacji międzyludzkich, Boga bolą wojny i nienawiść, Bóg czuje się wzgardzony ateizmem, ludzkim zapomnieniem, egoizmem i życiem "jakby Boga nie było". Ale Boga nie zniechęcają nasze grzechy. Nie obraża się na nas. Mało tego. Wciąż wiernie i wytrwale pragnie, byśmy poznali Jego miłość, poczuli się szczęśliwi .6 05 2017 Sakrament Bierzmowania
    WPodczas uroczystej liturgii Mszy świętej 6 maja br. w święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba Ksiądz Biskup Ordynariusz Wiesław Alojzy Mering udzielił sakramentu bierzmowania Sześćdziesięcio dwu osobowej grupie młodzieży.3 05 2017 Uroczystość Królowej Polski
    3 Maja o godz. 11.00 w wypełnionej świątyni rozpoczęła się Msza św. w int. Ojczyzny i braci strażaków. Eucharystię odprawił Ks. Stanisław Nowak, proboszcz parafii. W homilii podkreślił, że kiedy na naszej ziemi stanął krzyż stawiany rękami Mieszka i Dąbrówki, pod tym krzyżem stanęła również Maryja. Pośród licznych skarbów i wartości, jakie Naród Polski przechowuje poprzez wieki w swoich sercach, jest właśnie gorące nabożeństwo i miłość do Matki Bożej. Pod Jej opiekę uciekali się od tysiąca lat nasi praojcowie. Dzisiejsza uroczystość wskazuje na Maryję Królową Polski. Bo od czasów ślubów króla Jana Kazimierza, od roku 1656, Matka Boża stała się Królową Polski. W dniu święta Matki czcimy też pamiątkę Konstytucji 3 Maja. To święto jest symbolem, jak bardzo zrosły się ze sobą losy Kościoła i Ojczyzny, jak się wzajemnie przenikają. Konstytucja 3-go Maja rozpoczynała się od słów: "W imię Boga w Trójcy Jedynego" Dziś chce się narzucić Europie i Polsce życie bez Boga i bez chrześcijańskich wartości. Święty Jan Paweł II zostawił nam książkę "Pamięć i tożsamość". Zachowajmy pamięć o zwycięstwie pod Grunwaldem, o cudownej obronie Jasnej Góry, o cudzie nad Wisłą, o ślubach Jana Kazimierza, o Wiktorii wiedeńskiej, o grobach Orląt, męczennikach w Katyniu. Zachowajmy też własną tożsamość, żeby nie wchłonęły nas pogańskie narody. Pamiętajmy mowę ojczystą, wiarę męczenników, honor bohaterów, mądrość uczonych. Bóg, Honor i Ojczyzna niech będą dla każdego z nas, najwyższym prawem i świętym obyczajem. Po Mszy św. poczty sztandarowy, bracia strażacy oraz wierni udali się na Plac Wolności, gdzie złożono przy pomniku Tadeusza Kościuszki, św. Jana Pawła II oraz pomniku Katyńskim wiązanki. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Gminy i Miasta Pan Grzegorz Ciesielski. Zespół Jesień oraz nasza orkiestra wykonała patriotyczne utwory.1 05 2017 Majówka lednicka w Tuliszkowie
    W związku ze zbliżającym się XXI Spotkaniem Młodzieży nad Lednicą w poniedziałek, 1 maja, w naszej parafii gościliśmy reprezentantów Ruchu Lednickiego z Grajewa i Gdańska, którzy podróżując po Polsce, przybliżają młodzieży idee Spotkań Lednickich zainicjowanych przez o. Jana Górę oraz dzielą się entuzjazmem wiary, którym żyją na co dzień. Spotkanie rozpoczęło się wspólną Mszą Świętą w naszym parafialnym kościele, następnie przenieśliśmy się do auli bł. ks. Edwarda Grzymały. Zgromadziło się tam około 70 osób, także spoza Tuliszkowa! Młodzi przyjechali ze Starego Miasta, Kramska, Koła, Brudzewa i Dobrej wraz ze swoimi duszpasterzami. W programie miały miejsce opowieści o tym, czym jest Lednica, jak ją stworzyć w swojej parafii, prezentacja dotycząca treści tegorocznego spotkania nad Lednicą, a przede wszystkim znane młodzieży lednickie tańce! Wszystko po to, by wypełniać hasło tegorocznego roku duszpasterskiego: "Idźcie i głoście"!1 05 2017 Majówka motocyklowa
    1 Maja o godz. 14.00 Mszą św. odprawioną w świątyni tuliszkowskiej rozpoczął się sezon motocyklowy. Podczas mszy św., którą sprawował proboszcz parafii ks. prał. Stanisław Nowak, w homilii powiedział, że dzisiejszy dzień to kolejna dana nam okazja do modlitwy o bezpieczne podróżowanie, na krótkich czy długich odcinakach dróg i, jak również okazja do podziękowania Panu Bogu za bezpieczeństwo, życie i zdrowie. Potrzeba abyśmy powiedzieli sobie w tym miejscu że bezpieczeństwo na drodze to sprawa nie tylko innych kierowców czy użytkowników dróg, ale również moja. W dużym stopniu to od każdego z nas zależy czy bezpiecznie będziemy podróżować. Jeśli oczekuję bezpieczeństwa i kultury na drodze to sam muszę o to zadbać i dać dobry przykład. Po Mszy św. zostały poświęcone motocykle, których było około 300. Uczestnicy eucharystii otrzymali breloczek z wizerunkiem św. Krzysztofa.28-29 04 2017 Weekend Alpha w Kazimierzu Biskupim
    Kurs Alpha to cykl spotkań o charakterze ewangelizacyjnym, podczas których uczestnicy mogą ugruntować swoją wiedzę o Bogu, prawdach wiary, modlitwie i Biblii. Spotkania rozpoczynają się od wspólnego posiłku, co pomaga budować więzi i zawierać przyjaźnie. Po krótkim wykładzie związanym z wiarą, uczestnicy rozmawiają na poruszany temat w małych grupach. Sercem kursu jest weekend Alpha, czyli wyjazd połączony z wykładami poświęconymi Duchowi Świętemu. W dniach 28-29 kwietnia 2017r. grupa uczestników kursu Alpha z Tuliszkowa i okolic oraz przedstawiciele młodzieżowej Wspólnoty Emmanuel i Dorosłych wyjechali do Kazimierza Biskupiego, aby w Klasztorze Misjonarzy Świętej Rodziny przeżyć czas skupienia. Wspólny wyjazd był okazją do oderwania się od codziennych obowiązków, poświęcenia czasu i uwagi Bogu. Centralnym punktem była Eucharystia sprawowana przez ks. Marcina Sadownika w intencji uczestników kursu i osób zgromadzonych w Kazimierzu Biskupim. Całemu spotkaniu towarzyszyła modlitwa uwielbienia. Uczestnicy wysłuchali wykładów o Duchu Świętym. Na zakończenie wspólnota wzięła udział w modlitwie o napełnienie Duchem Świętym. "Kurs Alpha nie umocnił mojej wiary. On ją we mnie na nowo wybudził, z wieloletniego letargu, stanu zawieszenia w próżni, z poczucia bezsensu i bylejakości… Atmosfera skupienia, wspólna modlitwa, życzliwość i prośba o napełnienie Duchem Świętym. Rozrastanie się w wierze uskrzydla. Daje siłę, by sięgać po więcej" - wyznała jedna z uczestniczek Weekendu Alpha.
Spotkania Kursu Alpha odbywają się w auli bł. ks. E. Grzymały w Tuliszkowie: dorośli - środa godz. 19.00, młodzież - sobota godz. 19.00.


16 04 2017 Wielkanoc
    Jezus żyje! Chrystus zmartwychwstał! - te słowa mogliśmy usłyszeć podczas mszy rezurekcyjnej w kościele pw św. Wita w Tuliszkowie. Jak co roku, biegniemy tego dnia razem z Marią Magdaleną do grobu, aby usłyszeć słowa: "Nie ma Go tu!" Rezurekcji przewodniczył ksiądz prałat Stanisław Nowak. Gdy okrążono świątynię trzy razy w uroczystej procesji, zabrzmiał uroczysty hymn "Te Deum laudamus". Monstrancja została przeniesiona na ołtarz, a obok pustego już grobu ustawiono figurę Jezusa Zmartwychwstałego. Po pierwszych modlitwach celebrans pobłogosławił zebranych w kościele wiernych Najświętszych Sakramentem, a następnie schował Go do tabernakulum.
Liturgia słowa składała się ze świadectwa Piotra z Dziejów Apostolskich, Psalmu 118 oraz słów zachęty świętego Pawła Apostoła z listu do Kolosan. Ksiądz proboszcz wygłosił homilię, w oparciu o Ewangelię świętego Jana. Mówił, że każdy z nas może odnaleźć się w jednej z trzech postaci, która dwa tysiące lat temu odkryła pusty grób. Niezależnie, czy jest to Maria Magdalena która żarliwie pragnęła Miłości; Umiłowany Uczeń Jezusa który najgorliwiej oczekiwał wypełnienia Jego obietnicy; czy też Szymon Piotr szukający przebaczenia.
Całą liturgię uświetniły swoimi występami Orkiestra Dęta Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie oraz chór parafialny. Przy grobie pańskim czuwali członkowie tuliszkowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, której to poczty sztandarowe przewodniczyły w procesji, a także były obecne podczas nabożeństwa.
Jezus jest zmartwychwstaniem i życiem. (por. J 11, 25) Rokrocznie świętujemy Jego zwycięstwo nad śmiercią. Także w tym roku rezurekcyjna liturgia byłą czasem, w którym mogliśmy radośnie wyśpiewać Alleluja i oznajmić całemu światu, że ten wielkanocny poranek wcale nie należy do zwyczajnych.
opr. Nikola
15 04 2017 Wigilia Paschalna
    Obrzędy Wigilii Paschalnej w Wielką Noc rozpoczęły się o godz.20.oo poświęceniem ognia i nowego Paschału symbolizującego Zmartwychwstałego Chrystusa. Ks. prob. Stanisław Nowak wniósł do ciemnego kościoła zapalony Paschał, po drugim odśpiewaniu "Światło Chrystusa" wszyscy wierni odpalili od niego swoje świece. Po intronizacji Paschału i okadzeniu go wysłuchaliśmy Orędzia Wielkanocnego "Exultet". Następnie rozpoczęła się Liturgia Słowa. Wysłuchaliśmy czterech czytań ze Starego Testamentu i jednego z Nowego Testamentu oraz Ewangelii. W czasie hymnu "Chwała na wysokości Bogu" rozdzwoniły się wszystkie dzwony i dzwonki oznajmiając, że Pan zmartwychwstał! Po homilii, w której ks. proboszcz nawiązał do sakramentu Chrztu Świętego odbyła się Liturgia Chrzcielna. Najpierw wezwaliśmy wstawiennictwa Wszystkich Świętych śpiewając Litanię ku ich czci, następnie główny celebrans pobłogosławił wodę chrzcielną i wszyscy z zapalonymi świecami odnowili przyrzeczenia chrzcielne. Ostatnią częścią celebracji Wigilii Paschalnej w Wielką Noc była Liturgia Eucharystyczna zakończona uroczystym błogosławieństwem i rozesłaniem z podwójnym wezwaniem "Alleluja".15 04 2017 Wielka Sobota
    Przez całą Wielką Sobotę trwała adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim oraz odbyło się święcenie pokarmów.14 04 2017 Droga Krzyżowa
    O godz. 21.00 miała miejsce Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta, której przewodniczył ks. prałat Stanisław Nowak. Tradycyjnie już kondukt wyruszył z parafialnego kościoła i udał się na cmentarz parafialny. Nabożeństwo zakończyło się modlitwą w intencji zmarłych kapłanów i zmarłych z naszych rodzin.14 04 2017 Wielki Piątek
    W Wielki Piątek liturgię Męki Pańskiej sprawował ks. Marcin Sadownik. Liturgia Słowa ukazała mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. W uroczystej modlitwie powszechnej powierzyliśmy Bogu wszystkie sprawy całego świata. Drugą część wielkopiątkowej liturgii stanowiła adoracja krzyża, po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament w procesji został przeniesiony do Grobu Pańskiego.13 04 2017 Wielki Czwartek
    W Wielki Czwartek, dzień pamiątki ustanowienia dwóch sakramentów: kapłaństwa i Eucharystii, rozpoczęło się Triduum Paschalne. Uroczystej liturgii Wieczerzy Pańskiej w naszej parafii przewodniczył ks. Rafał Marczewski, koncelebrowali ją ks. prałat Stanisław Nowak i ks. Marcin Sadownik. Liturgia Słowa ukazała ustanowienie Eucharystii oraz Jezusa obmywającego nogi uczniom. Na wzór Jezusa Chrystusa główny celebrans symbolicznie obmył nogi dwunastu ministrantom. Po Komunii św. nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do „ciemnicy" na pamiątkę odosobnienia Jezusa w ostatnich godzinach życia i rozpoczęła się adoracja.2 -5 04 2017 Rekolekcje Wielkopostne
     W dniach od 2 do 5 IV br. przeżyliśmy czas świętych rekolekcji. Te dni były wypełnione żarem modlitwy, pokornym słuchaniem Słowa Bożego a zwłaszcza wsłuchiwaniem się w głos naszego sumienia, który doprowadził nas do pojednania z Bogiem w szczerej spowiedzi. Rekolekcje poprowadził ks. Andrzej Żarkowski ze zgromadzenia Księży Michaelitów. W czasie rekolekcji podejmował problem kształtowania sumienia. Podczas nabożeństwa o uzdrowienie naszych dusz i ciał za wstawiennictwem św. Michała rozpoczął przygotowania naszej parafii do przyjęcia figury św. Michała Archanioła, która będzie w 2018 roku peregrynowała po naszej diecezji. Z dziećmi budował mosty między ludźmi, które prowadzą do Chrystusa. Ostatniego dnia dziękowały dzieci za chrzest podchodząc do chrzcielnicy i czyniąc znak krzyża świętego. Podczas rekolekcji dla dzieci było też spotkania z panią policjantką z komendy powiatowej z Turku która ostrzegała dzieci przed zagrożeniami jakie istnieją we współczesnym świecie. Młodzież gimnazjalna w czasie rekolekcji rozważała warunki dobrej spowiedzi. Wzięła udział w drodze Krzyżowej ukazującą Chrystusa dźwigający krzyż na Kalwarię w obrazach filmu Golgota. Na zakończenie rekolekcji gimnazjaliści w pantominie ukazali jakie upadki czekają na swojej drodze jeśli nie będą z Chrystusem dźwigali krzyża.50 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu 26 lutego – 4 marca 2017 r.
  Jednym z największych wyzwań, przed jakim stoi Kościół i nasza Ojczyzna, jest ochrona trzeźwości. W niedzielę 26 lutego br. rozpocznie się 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to szczególny czas modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i wynagradzania Bogu za grzechy pijaństwa. Jubileuszowy Tydzień Modlitw rozpoczyna Narodowy Kongres Trzeźwości, którego hasło brzmi: „Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu". Jest on wyjątkową szansą na zjednoczenie działań wszystkich Polaków. Każdy z nas może i powinien wnieść osobisty wkład w przygotowanie i przebieg Kongresu poprzez modlitwę, czuwanie nad własną trzeźwością i dawanie świadectwa. Wyjątkowo cennym darem jest dar abstynencji w roku Kongresu Trzeźwości. Niech nasza postawa i zaangażowanie w to dzieło, z pomocą łaski Bożej, przyniesie błogosławione owoce dla Kościoła i całej naszej ojczyzny.

+Wiesław Mering Biskup Włocławski


2 02 2017 Ofiarowanie Pańskie - Matki Bożej Gromnicznej
  W czwartek, 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. To pamiątka obrzędu, jakiemu - zgodnie z żydowskim prawem - w czterdziestym dniu po urodzeniu Pana Jezusa poddali się Maryja i Józef. Zanieśli Dzieciątko do świątyni jerozolimskiej, aby przedstawić Je Panu Bogu i złożyć ofiarę. Msze Święte o godz. 9.00 i 17.00 a w kaplicach o godz. 11.00. Tego dnia na uroczystą liturgię przyniesiemy świece zwane gromnicami. Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o Panu Jezusie - Światłości Narodów, który nieustannie oświeca drogi naszego życia. Tego dnia dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa; prosimy o nowe i święte powołania do pracy w winnicy Pańskiej, także z naszej wspólnoty parafialnej. Adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00 do 17.00. Z inicjatywy papieża św. Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego.
  W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. W naszym kościele Msze św. o godz. 9.00, 15.30 i 18.00 i okazja do spowiedzi świętej pół godziny przed Mszą św.
  W sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność. Msza św. z modlitwą różańcową o godz. 9.00.
     W tym dniu modlimy się również za zmarłego śp. Ks. Prałata Waleriana Rędzie w 11 rocz. jego śmierci.7 01 2017 Orszak Trzech Króli
W piątek 6 stycznia przeżywaliśmy w naszej Ojczyźnie uroczystość Objawienia Pańskiego. Tego dnia ulicami naszych miast i miasteczek przeszedł Orszaków Trzech Króli. Bardzo wielu uczestników zgromadził piąty już Orszak Trzech Króli w Tuliszkowie. W czasie uroczystej Maszy św. ks. prob. prał. Stanisław Nowak mówił o trudnych ale koniecznych wyborach, których musimy dokonywać. Często znajdujemy się na rozstaju dróg: którą z nich wybrać? Tę podpowiadaną przez zmysły czy tę wskazaną przez gwiazdę, która świeci w sumieniu? Często przechodzimy długą drogę, pozostawiając za sobą wiele fałszywych świateł, zanim dotrzemy do tej jasności, która rzuci nas na kolana przed jedynym Panem. Potrzebujemy dzisiaj nowego spotkania z Tobą - Jezusem Chrystusem, Synem Bożym, który może na nowo otworzyć nasze oczy i wskazać nam drogę.
Po Mszy św. za gwiazdą i flagami Orszaku pod przewodnictwem Trzech Króli wszyscy wyruszyli w kierunku hali widowiskowo-sportowej. W role Trzech Króli wcieli się: Andrzej Szymczak i Bartosz Łodożyński – radni miasta Tuliszków oraz ks. Rafał Marczewski – wikariusz naszej parafii. Przed Świętą Rodziną, w którą wcieliła się rodzina Siwek, złożyli dary.
1 01 2017 Błogosławieństwo dzieci
W Nowy Rok 2017, po uroczystości Świętej Rodziny, na Mszy świętej o godz. 12.00 zgromadziły się licznie rodziny naszej parafii. Był to czas radosnego kolędowania. Na zakończenie Mszy świętej duszpasterze udzielili dzieciom specjalnego błogosławieństwa.1 01 20172017
Niech Nowy Rok niesie blaski Bożej chwały, Bożej łaski, a blask gwiazdy betlejemskiej świeci wśród wędrówki ziemskiej!Boże Narodzenie 2016
Tak przeżywaliśmy Boże Narodzenie i Uroczystość sw. Szczepana. Gromadziliśmy sie przy żłóbku Bożej Dzieciny i prosiliśmy o błogosławieństwo.


© 2000 - 2017 Parafia św. Wita w Tuliszkowie