Parafia| Diecezja | Miasto | Położenie | Gmina Tuliszków |Tuliszków z lotu ptaka |

Menu główne
Strona główna
Patron parafii
Duszpasterze
Nabożeństwa
Intencje mszalne
Cmentarz

Informator
Aktualności
Multimedia
Służba Liturgiczna
Chór
Archiwum
Katalog stron
Rok Pański 2020 - Aktualności
\
14 09 2020 Święto Podwyższenia Krzyża świętego
Święto Podwyższenia Krzyża obchodzi Kościół katolicki 14 września. Wiąże się ono z odnalezieniem drzewa krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus a także wyraża głęboki sens krzyża w życiu chrześcijanina. Istotą święta jest ukazanie tajemnicy Krzyża jako ceny zbawienia człowieka. W tym dniu spotkaliśmy się na naszej parafialnej Golgocie w Kępinie sprawując Eucharystię. W homilii ks. proboszcz powiedział: „Znak krzyża rozpoczyna i kończy modlitwę chrześcijanina. W liturgii jest gestem błogosławieństwa. Krzyż zawieszany na szyi, w mieszkaniu, w pracy, stawiany na szczytach świątyń przypomina wierzącym o ich powołaniu. Jego znaczenie staje się szkołą życia dla chrześcijan widzących w nim ostateczne zwycięstwo dobra nad złem”.


12 09 2020 Poświęcenie odnowionej kaplicy w Tarnowej
W latach 1982-83 Ks. Prałat Walerian Rędzia wybudował kaplicę w Tarnowej pw. Dobrego Pasterza. W 1984 r. 15 lipca Ks. Biskup Ordynariusz Jan Zaremba poświęcił. Kaplicę w Tarnowej jak i we Wróblinie nazywano punktami katechetycznymi, bo tylko na takie budowle wydano pozwolenie, a w rzeczywistości pobudowano je jako kaplice do odprawiania Mszy św. niedzielnej i nauczania religii. W obecnym roku 2020 został przeprowadzony kapitalny remont. Na ścianach kaplicy zostały umieszczone nowe stacje Drogi Krzyżowej, przywiezione z Jasnej Góry. Zostały także umieszczone wizerunki świętych: Jana Pawła II, Sługi Bożego Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. bł. Biskupa Michała Kozala, bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Dzieci Fatimskich, św. Faustyny, św. Stanisława Biskupa , św. Wojciecha, Maksymiliana Kolbego, Stanisława Kostki, brata Alberta i św. Ojca Pio, którego relikwie bandaża z krwią zostaną uroczyście wprowadzone do naszej parafii 11 października tego roku. Poświęcenia odnowionej kaplicy dokonał ks. proboszcz Stanisław Nowak w niedzielę 13 września 2020 r. Jednocześnie serdecznie podziękował parafianom z Tarnowej za troskę o swoją kaplicę.


6 09 2020 Poświęcenie tornistrów
W niedzielę 6 września na Mszy św. o godz. 11.00 zostały poświęcone tornistry i przybory szkolne dla pierwszoklasistów. Dzieci z naszej parafii modlili się o błogosławieństwo i dary Ducha Św. w rozpoczętym 1 września nowym roku szkolnym 2020/21. Przyniesione przez nich na tę Mszę św. tornistry, książki i przybory szkolne poświęcił ks. proboszcz Stanisław Nowak.


30 08 2020 Dożynki Gmninno - Parafialne
W niedzielę 30 VIII 2020 r. inaczej niż zazwyczaj wyglądały nasze Gminno-Parafialne Dożynki. Ale zachowaliśmy to, co jest najważniejsze, podziękowanie Bogu za tegoroczne plony. W tym trudnym dla wszystkich roku, również dla rolników, podziękowaliśmy Panu Bogu za ich pracę, za plony. O godz. 11.00 ks. proboszcz Stanisław Nowak odprawił Mszę św., podczas której poświęcił wieńce żniwne. W czasie homilii zwrócił uwagę, że rzadko zastanawiamy się nad ziemią, po której chodzimy, jeździmy, na której mieszkamy, pracujemy, odpoczywamy, którą uprawiamy i z której zbieramy plony. Ziemia żywi nas. Ziemia dostarcza pokarmu, ale domaga się pracy człowieka. Jako nasza karmicielka, jest naszym najważniejszym bogactwem i skarbem. Gdy ją uprawiamy, pielęgnujemy, spulchniamy, użyźniamy, wydaje plon, dostarcza nam żywności.
Po Eucharystii na placu przy świątyni Zespół Seniorów Jesień zaśpiewał „Plon niesiemy, plon" pieśń związaną z Dożynkami. Później zabrał głos Krzysztof Roman Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków. Akt zawierzenia rolników naszej gminy i wszystkich spraw odczytała Alicja Siepka a Zespół Seniorów Jesień zaśpiewał „,Żniwa się skończyły". Przedstawiciele poszczególnych sołectw i miasta otrzymali chleb. Te małe bochenki są znakiem wspólnoty, dzielenia się tym, co najpiękniejsze.
Tegoroczne dziękczynienie za plony zakończyliśmy odegraniem Roty przez orkiestrę Dętą MGOK.


15 08 2020. 100 lat temu stał się Cud nad Wisłą - Bitwa Warszawska
15 sierpnia, 100 lat temu, stał się Cud nad Wisłą, gdy została zatrzymana i pokonana wroga armia. Jak mówi historia było to jedno z decydujących starć, które uratowało Europę i naszą Ojczyznę Bitwa Warszawska nazywana Cudem nad Wisłą było to starcie wojsk polskich w dniach 13 - 25 sierpnia 1920 roku z wojskami Rosji Radzieckiej w wojnie polsko - bolszewickiej. Tuliszkowskie uroczystości rozpoczęły się od mszy św. odprawionej w kościele św. Wita w intencji Ojczyzny, której przewodniczył ks. Prałat Stanisław Nowak.
Następnie uczestnicy uroczystości ks. proboszcz Stanisław Nowak oraz wiceprzewodniczący Gminy i Miasta oraz mieszkańcy miasta przeszli pod obelisk znajdujący się przy świątyni, gdzie złożono wiązanki kwiatów.


1 07 2020 Pielgrzymka rowerowa do Lichenia
Pielgrzymka rowerowa do Lichenia rozpoczęła czas wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzież parafii św. Wita w Tuliszkowie. Po błogosławieństwie udzielonym przez ks. prałata Stanisława Nowaka – proboszcza parafii, pielgrzymi wyruszyli ze Wzgórza Tuliszkowskiego na którym króluje od 570 lat Matka Boża Różańcowa do tronu Matki Bożej Licheńskiej – Bolesnej Królowej Polski. Trasa wiodła przez malowniczy krajobraz wielkopolski i dolinę nadwarciańską, której towarzyszyła przeprawa promem przez rzekę Wartę. Wszystko to umożliwiało kontemplacje Boga w pięknie stworzonego przez Niego świata. Dało też możliwość poznania parafii i kościołów naszej diecezji w Wyszynie, Krzymowie i Kramsku przy których zaplanowano postój na posiłek i regenerację sił. Pielgrzymce towarzyszyło także wiele intencji trzymanych w sercu, spośród których jedna była przewodnią a dotyczyła modlitwy o nowe, liczne ale przede wszystkim święte powołania do kapłaństwa, życia konsekrowanego i misyjnego. O godz. 12.00 pielgrzymi wzięli udział w Mszy św. koncelebrowanej, którą sprawowali księża opiekunowie – ks. Rafał Marczewski i ks. Maciej Grabowski przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Licheńskiej. Po zakończonej celebracji nastąpił czas na posiłek, odpoczynek i zakup okolicznościowych pamiątek a także na osobistą modlitwę. W drodze powrotnej mimo częściowego braku sił towarzyszyło jeszcze więcej radości spowodowanej zacieśnieniem więzi i niesieniem niezbędnej pomocy podczas trudu pielgrzymowania.


21 VI 2020 - Jubileusz 570-lecia świątyni w Tuliszkowie, transmisja Telewizji Polonia, poświęcenie odnowionej kaplicy we Wróblinie
    Trudno dać jednoznaczną odpowiedź, kiedy został wybudowany pierwszy kościół w Tuliszkowie i kto był jego fundatorem. Prawdopodobnie już na początku XII w. powstał drewniany kościół. W 1450 r. na miejscu starego drewnianego kościoła został wzniesiony nowy, murowany, w formie dawnego. Taką datę przyjmuje Herbarz polski Kaspra Niesieckiego. W 1780 r. został przebudowany w stylu barokowym a w latach 1874-1877 rozbudowany o jedno przęsło i dwie kaplice boczne. W latach 1884-1886 dobudowano trzykondygnacyjną wieżę przy elewacji zachodniej.
     W niedzielę 21 czerwca 2020 r. w 570 rocznicę tuliszkowskiej świątyni ks. biskup Ordynariusz Wiesław Alojzy Mering odprawił Mszę św. o godz. 13.00 transmitowaną przez Telewizję Polonia i uroczyście przekazał relikwie krwi św. Jana Pawła II. Na początku Mszy św. witając ks. Biskupa, ks. proboszcz Stanisław Nowak powiedział, że czas dzielenia się z księdzem Biskupem życiem tutejszych parafian i słuchania Jego pasterskiego pouczenia, pomoże skuteczniej budować wspólnotę parafialną, opartą na zjednoczeniu z Bogiem w Trójcy Jedynym. Ks proboszcz pozdrowił wszystkich, którzy dzięki misji Telewizji Polonia łączą się ze wspólnotą parafii Tuliszków we wspólnej modlitwie. Ciesząc się obecnością licznie zgromadzonych parafian w świątyni i wokół niej wyraził nadzieję, że modlitwa będzie towarzyszyła nie tylko w ten szczególny dzień, ale również w każdy dzień życia tej wspólnoty, a Maryja, która króluje z tego wzgórza, będzie prowadziła do swojego Syna wypraszając potrzebne łaski. Nawiązując do Ewangelii, odczytanej przez ks. prał. Józefa Nowaka, ks. Biskup w homilii powiedział aby nie bać się być prawdziwym chrześcijaninem, a Kościół jest po to, aby człowiek obciążony słabościami i grzechami „w tym kościele mógł uzyskać przebaczenie i wrócić do przyjaźni z Bogiem, mógł się zmienić na lepsze. Po to jest potrzebny ten kościół”. Ks. Biskup mówił dalej „Wiara w Ciebie Panie Jezu dziś nam często przeszkadza, uwiera, stała się nie modna. Nie mamy odwagi walczyć o życie i tych, którzy ledwo się poczęli i tych starszych, którzy w różnych miejscach świata, w dobie pandemii byli skazani na umieranie bez opieki. Rozpoczęliśmy dzisiejszą liturgię od wprowadzenia relikwii św. papieża Jana Pawła II. To był jeden z tych Polaków, tych świętych, który wniósł światło w mroki świata. Dzisiaj w swoich relikwiach stał się mieszkańcem tuliszkowskiej świątyni, wniesiony przez te dzieci, które przypominają umieszczone tutaj na ścianie kościoła postacie pastuszków fatimskich. Ten papież, który przybył tutaj dla was, On będzie was uczył szukania i dążenie do prawdy, umiłowania Ojczyzny. Bo to jest nasz kraj - możemy powtórzyć za św. Janem Pawłem II, to jest nasza Matka, to jest nasza Ojczyzna. Ten którego relikwie wprowadziliśmy w 100 – lecie jego narodzin uczył, że Ojczyzna to zasób dóbr, który otrzymaliśmy w dziedzictwie po naszych ojcach… Ojczyzna - moja kochana Polska - mówiła święta z naszej ziemi, z naszego kościoła włocławskiego, św. Siostra Faustyna. Ojczyznę moją kocham. Cieszę się obecnością relikwii św. Jana Pawła II. On miał odwagę przyznać się do Ojca, który jest w niebie wtedy, kiedy było tryumfalnie , pogodnie, radośnie i wtedy kiedy było trudno, w cierpieniu, niezdarności, upokorzeniu i takiej odwagi uczmy się od tego, którego dzisiaj wprowadziliśmy do tej świątyni, pamiętając zdanie Jezusa, kto przyzna się do Mnie na ziemi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem.
    Na zakończenie Eucharystii ks. proboszcz złożył Solenizantowi ks. Biskupowi życzenia imieninowe. Podziękował także w imieniu parafii ks. prałatowi, Arturowi Niemirze, Kanclerzowi Kurii Diecezjalnej, za umożliwienie przeprowadzenia transmisji przez Telewizję Polonia.
    O godz. 15.30 ks. Biskup udał się do kaplicy filialnej we Wróblinie, aby poświęcić odnowioną kaplicę. W tym roku został dokonany jej kapitalny remont i jednocześnie postarano się o nową polichromię jej wnętrza. Ks. prał. Rędzia, proboszcz parafii tuliszkowskiej w latach 1971-1996, zbudował tę kaplicę w latach 1982-1983, p.w. św. Józefa. Ks. Rędzia to kapłan, który bezgranicznie ufał Miłosierdziu Bożemu. Dlatego polichromia zawiera trzy postacie: w środku - Jezus Miłosierny - po bokach św. Siostra Faustyna i św. Jan Paweł II. W swoim słowie do wiernych, licznie zgromadzonych w kaplicy, ks. Biskup jeszcze raz uwypuklił znaczenie w życiu człowieka miłosierdzia Bożego i dążenie do świętości, naśladując tych, którzy to miłosierdzie okazywali w swoim życiu.

   
11 06 2020 Boże Ciało
Boże Ciało 2020 ze względu na ograniczenia związane z koronawirusem wyglądało nieco inaczej niż w poprzednich, ale nie było skromniejsze niż zwykle. Zgodnie z wytycznymi w tym roku zrezygnowaliśmy z procesji ulicami naszego miasta na rzecz procesji wokół kościoła. Zostały przygotowane 4 ołtarze. Uroczystą liturgię tego dnia rozpoczęliśmy Mszą świętą sprawowaną przez ks. proboszcza o godz., 10.30. podczas której dzieci, które rok temu przyjęły I Komunię św. dziękowały Jezusowi za pełne uczestnictwo we Mszy św. Ks. proboszcz przypomniał, że Komunia święta rocznicowa to dla dziecka i dla jego rodziców możliwość ponownego przeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka. Dzieci przybyły ubrane w komunijne stroje, aby odnowić swoje spotkanie z Bogiem. Po Mszy św. wyruszyła precesja do czterech ołtarzy. W kazaniu przy czwartym ołtarzu ks. proboszcz przypomniał, że stajemy przy krzyżu z nadzieją, bo Chrystus od 570 lat z tego wzgórza otacza naszą wspólnotę swoim błogosławieństwem. Na zakończenie ks. prałat Stanisław Nowak podziękował dzieciom sypiącym kwiaty, asyście, Pocztom standardowym oraz tym, którzy pomogli zbudować ołtarze. Po błogosławieństwie został odśpiewany hymn Boże coś Polskę.


6 06 2020 Sakrament Bierzmowania w parafii
Ksiądz biskup Stanisław Gębicki udzielił 6 czerwca Sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej parafii (85osób) Na początku Mszy świętej ks. prałat Stanisław Nowak wyraził radość, że w jubileuszu 570 - lecia świątyni tuliszkowskiej młodzież będzie mogła otrzymać dary Ducha Świętego, dary wyjątkowe i bardzo potrzebne, zwłaszcza w czasie pandemii gdzie wiara i więź zostały wystawione na próbę. W homilii ks. Biskup zachęcał młodych do takiego postepowania w życiu, aby przed Bogiem mieli ręce nie tylko czyste, ale też pełne dobrych uczynków i za wzór postępowania postawił młodzieży św. Jana Pawła II przypominając, że w tym roku minęła 100. rocznica jego urodzin. Jako świadek pontyfikatu papieża Polaka ks. biskup ukazał młodzieży cnoty godne naśladowania. Młodzież ta w większości urodziła się w roku śmierci Jana Pawła II, którego relikwie krwi zostaną przekazane przez ks. biskupa Wiesława Meringa 21 czerwca w czasie transmisji nadawanej przez Telewizję Polonia. Na zakończenie Mszy św. młodzież podziękowała ks. biskupowi za udzielenie sakramentu bierzmowania i wręczyła ikonę św. Wita, patrona tuliszkowskiej świątyni. Uroczystość zakończyła się udzieleniem pasterskiego błogosławieństwa młodzieży, rodzicom i chrzestnym obecnym na Eucharystii.


4 05 2020 Święto św. Floriana
W poniedziałek Kościół katolicki w Polsce obchodził uroczystość św. Floriana, który jest czczony w całej Polsce głównie jako patron strażaków. Jego figurę umieszczano bardzo często w miastach, by chronił je od pożaru. W tuliszkowskiej świątyni 4 maja została - z zachowaniem środków ostrożności związanych z sytuacją epidemiczną - odprawiona uroczysta Masza św. w intencji strażaków oraz ich rodzin. W czasie homilii ksiądz proboszcz ukazał sylwetkę św. Floriana oraz Jego cnoty, podkreślił, że św. Florian wspomaga i oręduje przed Bogiem. Strażacka powinność to nie tylko gaszenie pożarów, ale również pierwsza pomoc medyczna, pomoc podczas wypadków drogowych oraz ludziom dotkniętych powodzią. Kaznodzieja prosił o Boże błogosławieństwo dla braci ztrażackiej: „ Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek. Życzenia z racji św. Floriana złożył Piotr Hryniuk i były burmistrz Grzegorz Ciesielski. Delegacja strażaków wraz z ks. proboszczem złożyli wiązanki kwiatów przy pomniku Tadeusza Kościuszki na Placu Wolności i przy strażnicy przy św. Florianie.


3 05 2020 Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski; 229 r. uchwalenia Konstytucji
Dziś w całym kraju obchodzona jest 229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja - pierwszej konstytucji w nowożytnej Europie, a drugiej na świecie po amerykańskiej. Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 Maja jest świętem ustanowionym w 1919 roku. W naszej świątyni została odprawiona Msza św. w int. Ojczyzny a w wygłoszonej homilii ks. Proboszcz prosił zebranych do bezgranicznej ufności w Maryję Królową Polski, dzięki której wstawiennictwu Polacy potrafili na przestrzeni tysiąclecia przetrwać chwile ciężkie, w tym tragiczny okres rozbiorów Rzeczpospolitej i za sprawą głębokiej wiary, patriotyzmu oraz woli walki o niepodległość doczekać prawdziwej wolności. Po zakończeniu Mszy św. i odśpiewaniu hymnu „Boże coś Polskę”, ks. proboszcz Stanisław Nowak, burmistrz Gminy i Miasta p. Krzysztof Roman, przewodniczący Rady Miasta p. Andrzej Janczewski oraz wiceprzewodniczący p. Wit Bryliński złożyli kwiaty przy obelisku upamiętniający 100. rocz. Odzyskania Niepodległości, przy tablicy poświęconej Bohaterom II wojny światowej oraz na Placu Wolności przy pomniku Tadeusza Kościuszki.


9 - 12 IV 2020 Triduum i Wielkanoc w naszej parafii w obrazach
Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa nazywa się jego Paschą. Dlatego trzy dni poświęcone liturgicznym obchodom męki, śmierci i zmartwychwstania Pańskiego noszą nazwę Triduum Paschalnego. Stanowi ono szczyt całego roku liturgicznego. Rozpoczyna się w Wielki Czwartek wieczorem od celebracji Mszy Wieczerzy Pańskiej, poprzez Wielki Piątek z Liturgią Krzyża ,sw. a kończy się wieczorem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Przeżywanie Triduum Paschalnego i Wielkanocy w czasie epidemii jest trudne. Dla wierzących najtrudniejszym doświadczeniem jest niemożność uczestniczenia w liturgii Kościoła w najważniejszych wydarzeniach roku, w celebracjach Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy. Fakt, że nie możemy wyjść z domu,nie oznacza, że Wielkanoc została odwołana. Jezus zmartwychwstaje – i to mimo okoliczności – jest dobra nowina, najlepsza, jaką może otrzymać świat. Nie chcemy rozpaczać. Chcemy świętować mimo wszystko. Chcemy przeżywać Wielkanoc tak, żeby doświadczać obecności Zmartwychwstałego. On przecież nie zostawi nas tylko dlatego, że nam nie wolno wyjść z domu. Błogosławiona radość pustego grobu niech się stanie dzisiaj naszym udziałem. Wielkanocna radość niech zagości w naszych domach, pośród krewnych, przyjaciół i znajomych. Niech umacnia zwłaszcza dotkniętych cierpieniem, chorobą, wszelką ludzką krzywdą i zranionych grzechem.

Wielki Czwartek Wielki PiątekWigilia PaschalnaRezurekcja
12 IV 2020 Alleluja Jezus żyje!
Jezus żyje - Zmartwychwstał! „Wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał” (1 Tes 4, 14)! Śmierć nie pochłonęła na zawsze Syna Bożego, w którym Ojciec sobie upodobał. On żyje i przewodzi nam w życiu codziennym, w naszej pracy, w miejscach, gdzie przeżywamy nasze trudności i nadzieje. Bóg Ojciec kocha wszystkich ludzi, wszystkich czasów, a więc również nas, żyjących „tu i teraz”, żyjących „tutaj, gdzie jesteśmy”, ponieważ „tu i teraz” Jezus pochyla się nad naszą słabością, „tu i teraz” możemy żyć nadzieją dzieci Bożych. W momencie śmierci Jezusa całe zło wyczerpało swoją moc: od tej chwili we wszystkich może się zacząć nowe życie, które prowadzi do zmartwychwstania. Dlatego Kościół nie jest w żałobie w czasie Wielkiego Tygodnia, ani nawet w Wielki Piątek, ale trwa w milczącej medytacji nad wielkością tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa: On jest Panem zasługującym na cześć i uwielbienie wszystkich. W tym trudnym dla całej ludzkości czasie, bądźmy prawdziwie ludźmi nadziei, którzy wierzą, że Jezus zmartwychwstał dla zbawienia wszystkich dzieci Bożych. Bądźmy chrześcijanami, którzy głoszą każdemu: „Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie” (Rz 10, 9).


Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość - Dszpasterze24 02 2020 Przekazanie relikwii Jana Pawła II dla parafii św. Wita
W poniedziałek, 24 lutego 2020 r., ks. kard. Stanisław Dziwisz przekazał relikwie krwi św. Jana Pawła II do parafii św. Wita w Tuliszkowie. Przekazanie relikwii odbyło się podczas prywatnej audiencji u ks. kard. Stanisława Dziwisza, podczas której ks. prałat Stanisław Nowak, proboszcz parafii otrzymał do rąk relikwie świętego papieża. Ks. Kardynał wyraził nadzieję, że relikwie te przyniosą wiele pożytku duchowego dla wspólnoty parafialnej oraz okazał zadowolenie z rozwoju kultu św. Jana Pała II we wspólnocie parafii tuliszkowskiej. Ks. proboszcz przypomniał, że 29 października 1999 r. Rada Miasta przyznała Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Tuliszków a akt nadania tejże godności przekazała Ojcu Świętemu w Watykanie delegacja Samorządu i mieszkańców z ówczesnym proboszczem ks. prałatem Walerianem Rędzią. Natomiast 18 maja 2005 roku odsłonięto pomnik na Placu Wolności, gdzie każdego 2 dnia miesiąca wspólnota parafialna gromadzi się na wspólnej modlitwie. Uroczystego wprowadzenie relikwii Jana Pawła II dokona Pasterz Diecezji ks. biskup Wiesław Mering 30 marca 2020 r. w czasie misji świętych.


26 I 2020 Pożegnanie żłóbka
        II 2020 r. zgodnie ze starą polską tradycją zakończymy świętowanie Bożego Narodzenia. Na długie miesiące przestaniemy śpiewać kolędy, w domach i kościołach będziemy rozbierać choinki i świąteczne dekoracje.
Urządzanie szopek ma długą tradycję. Sięga ona czasów św. Franciszka z Asyżu, który pierwszą szopkę urządził w 1223 r. w wiosce Greccio koło Rieti, we Włoszech. Ten piękny franciszkański zwyczaj przyjął się na całym świecie, a dzisiaj trudno wyobrazić sobie, aby w jakimkolwiek kościele w czasie Bożego Narodzenia zabrakło betlejemskiego żłóbka z małym Jezuskiem, Maryją i Józefem, w otoczeniu pasterzy, królów i zwierząt.
       Tradycja ta jest szczególnie żywa w naszym kościele. W tym roku mogliśmy podziwiać ruchomą szopkę. W naszej tuliszkowskiej świątyni w ostatnią niedzielę stycznia 26 I 2020 r. żegnaliśmy się z szopką, która przez kilka tygodni gromadziła wiernych, wśród których najwięcej było zawsze dzieci.
       Już po raz drugi podczas mszy św. o godz. 11.00 najmłodsze dzieci wraz z ks. Rafałem zagrały kilka kolęd na przyniesionych przez siebie instrumentach (flety, gitary, keyboardy, saksofon bębenki, grzechotki) . Obecni w kościele parafianie gromkimi oklaskami podziękowali za koncert a ksiądz proboszcz tradycyjnie przekazał wykonawcom słodycze.


6 01 2020 Orszak Trzech Króli
       „Cuda, cuda ogłaszają” - pod takim hasłem w poniedziałek, 6 stycznia, 2020 r. odbył się VIII Orszak Trzech Króli w Tuliszkowie. Podczas Mszy św. o godz. 11.00, którą sprawował ks. prałat Stanisław Nowak w homilii nawiązał do Mędrców, którzy wędrując za gwiazdą znaleźli Nowonarodzonego Jezusa, I my w naszym życiu poszukujemy gwiazdy betlejemskiej, która pokaże nam gdzie jest Chrystus. Zapewne na drodze życia trzech Mędrców pojawiły się trudności, może u niejednego z nich zrodziła się myśl, by zawrócić z tej drogi! Jednak Trzej Mędrcy tego nie uczynili. Trzeba także nam ciągle szukać Boga, nie zrażać się trudnościami, upadkami. Trzeba także nam takiej postawy i wiary, abyśmy odpowiadając na Boże Objawienie ofiarowali Jezusowi to, co mamy najcenniejszego, a więc nasze życie.
       Po Mszy św. spod pomnika św. Jana Pawła II na Placu Wolności wyruszył Orszak. Na jego czele szedł lektor niosący gwiazdę, a za nim jechali konno Trzej Mędrcy ze Wschodu. W ich role wcielili się w tym roku ks. Rafał Marczewski - Kacper , pan Włodzimierz Gradecki – Melchior i pan Łukasz Siepka jako Baltazar. Za Mędrcami szedł św. Mikołaj - ks. Maciej Grabowski oraz dzieci, młodzież i rodzice licznie uczestniczący w Orszaku. W czasie przemarszu Orszaku śpiew kolęd prowadziła pani Edyta Strzelińska nasza organistka. Orszak kierował się do hali sportowej. Tam Trzej Królowie pokłonili się Świętej Rodzinie i złożyli dary. W role Maryi, Józefa i Dzieciątka wcielała się rodzina państwa Staszaków: Anna, Maciej i Staś. Koni Mędrcom użyczyli państwo: Katarzyna i Szymon Michalscy z Tarnowej oraz Anna i Paweł Kuniccy i Krępy. Kolędy śpiewały dzieci ze Studia Piosenki Dziecięcej z Domu Kultury.
       Uroczystość zakończyła się wspólnym śpiewaniem najpiękniejszych polskich kolęd. W czasie śpiewu uczestnicy Orszaku podchodzili do stajenki i robili pamiątkowe zdjęcia ze Świętą Rodziną i Mędrcami.


Szczęśliwych dni w Roku Pańskim 2020


Radosnego i szczęśliwego Nowego Roku z marzeniami, o które warto walczyć,
z radościami, którymi warto się dzielić, z przyjaciółmi, z którymi warto być
i z nadzieją ,bez której nie da się żyć!
Naszym Gościom i Parafianom życzymy na wszystkie dni Nowego Roku 2020 Bożego błogosławieństwa

Duszpasterze

© 2000 - 2020 Parafia św. Wita w Tuliszkowie